OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Artur Karamon na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 września 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Św. Andrzeja 3 w sali nr 08, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni 164,90 m2 oraz garażem o powierzchni 15,70 m2, zlokalizowanej na działce nr 110/9 o powierzchni 900 m2, należących do dłużników: (…), położonej: 55-330 Księginice, ul. Wrocławska 4, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/00008690/6.

 

Suma oszacowania wynosi 330 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 248 100,00.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33 080,00.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Od. w Środzie Śląskiej

86 1090 2444 0000 0001 1384 7186

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 26.09.2019 r.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 314 75 79

 

Położenie: