OBWIESZCZENIE
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Tomasz Zagrajek zawiadamia, że na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Starachowicach odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA


udziału w 1/2 części nieruchomości położonej w Bodzentynie, ul. Armii Krajowej 14, opisanej jako działka gruntu nr ew. 1545 o pow. 0,1737 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarczymi, posiadającej założoną księgę wieczystą KI1H/00008235/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach.

 

Udział w 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 181 542,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 oszacowania, tj. kwotę: 121 028,20 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. kwotę 18 154,20 zł.

 

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika nr 90 1050 1416 1000 0023 6850 1991 (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

 

Położenie: