OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Magdalena Wylegała (tel. (61) 646 11 16) ogłasza, że: dnia

 

9 października 2019 r. o godz. 12:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 2, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 64-600 Kowanówko, ul. Sanatoryjna 32A (działka nr 37/6), dla której Sąd Rejonowy w Obornikach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1O/00034402/8, należącej do: (…), tj.: Nieruchomość gruntowa zabudowana, zlokalizowana w środkowej części gminy Oborniki, w miejscowości Kowanówko. W rejonie lokalizacji przeważają tereny leśne, w dalszym otoczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości drogą leśną nieurządzoną. Nadto nieruchomość zlokalizowana jest na Obszarze Specjalnej Ochrony Puszcza Notecka PLB300015. Rejon lokalizacji uzbrojony jest w energię elektryczną, ujęcie wody ze studni zlokalizowanej na terenie sąsiedniej nieruchomości, kanalizacja sanitarna z własnym zbiornikiem bezodpływowym. Na nieruchomości zlokalizowane są: budynek warsztatowy (67 m2), budynek socjalno-biurowy (60 m2), budynek gospodarczo-socjalno-garażowy (84 m2). Działka ma kształt nieregularny, ogrodzona łącznie z częścią sąsiedniej nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/7, ogrodzenie murowane z pustaków żużlobetonowych na fundamencie betonowym o wysokości średnio 2,5 m. Dwie bramy wjazdowe o szerokości 5 m. Na nieruchomości urządzono wybieg dla kotów, nadto na działce zagospodarowana jest wiata oraz WC drewniane. 

 

Suma oszacowania wynosi 281 663,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 187 775,33 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 28 166,30 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: