OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW P01A/00054842/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

26 września 2019 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Aleja 1 Maja 64-500 Szamotuły w sali nr 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 215,80 m2, położona w miejscowości Ceradz Dolny przy ul. Parkowej 25, działka 178/5 o powierzchni 1 149 m2, obręb 0602 Ceradz Dolny, ark. mapy 1. Otoczenie: dobre, otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Kształt działki: regularny. Ukształtowanie terenu: płaskie. Dojazd: drogą asfaltową; bezpośredni dostęp do drogi publicznej. STAN TECHNICZNO-UŻYTKOWY. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi działka nr 178/5 o powierzchni 1 149 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Teren działki gruntowy, trawiasty, z nasadzeniami roślin ozdobnych oraz obiektami małej architektury, dojścia i dojazd do budynku utwardzone kostką brukową. Działka ogrodzona metalowym parkanem na murowanych słupkach z bramą i furtką od frontu. Ulica charakteryzuje się uzbrojeniem w sieć: energii elektrycznej, wodociągową, gazową oraz kanalizacji sanitarnej. Uzbrojenie działki w przyłącza: energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowe oraz gazowe. BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY - w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej, powierzchnia użytkowa: 215,80 m2.Wykaz pomieszczeń: PARTER: wiatrołap, hall, pokój dzienny, kuchnia + jadalnia, pokój, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, spiżarnia, garaż, ogród zimowy, PODDASZE: hall, 4 pokoje, garderoba oraz łazienka. Konstrukcja: Fundamenty: betonowe. Ściany: bloczki z betonu komórkowego. Strop: gęstożebrowy typu „Teriva I”. Dach: konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Schody: betonowe, obłożone drewnem. Wykończenie obiektu: Komin: murowany. Rynny i rury spustowe: PCV. Tynki zewnętrzne: akrylowe. Stolarka okienna: PCV + okna dachowe drewniane. Drzwi zewnętrzne: antywłamaniowe + brama garażowa segmentowa. Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne, gipsowane. Wykończenie ścian: malowanie emulsyjne, płytki ceramiczne. Wykończenie podłóg: terakota, panele podłogowe. Drzwi wewnętrzne: płytowe. Instalacje: - kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, wodociągowa, gazowa, ciepłej wody (z pieca gazowego dwufunkcyjnego), centralnego ogrzewania (z pieca gazowego dwufunkcyjnego + kominek), należącej do dłużnika: (…),

położonej Parkowa 25 Ceradz Dolny, 64-553 Grzebienisko, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: PO1A/00054842/6.

 

Suma oszacowania wynosi 541 090,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 405 817,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 109,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto:

 

BGŻ BNP PARIBAS 36 1600 1462 1823 8310 7000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny zakupu.

 

Położenie: