OGŁOSZENIE O LICYTACJI GARAŻU

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 października 2019 r. o godz. 13:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej - garażu nr 6 o powierzchni użytkowej 23,40 m2, należącego do dłużnika (…), położonego w Mrągowie, os. Parkowe, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00011982/8

 

Suma oszacowania wynosi 32 716 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 537 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 271,60 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Położenie: