OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 października 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 282/2 o powierzchni 0,1004 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 102,80 m2, należącej do dłużnika (…), położonej w miejscowości Karwie 22, gm. Mrągowo, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00018339/5

 

Suma oszacowania wynosi 160 800 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 600 zł

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 080 zł.

 

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Położenie: