OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 października 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika (…), położonej w miejscowości Zgon 31, gm. Piecki, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00002632/4. Poszczególne działki wchodzące w skład nieruchomości będą sprzedawane osobno: 

 

1) działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 8, o powierzchni 0,0500 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 65,20 m2.

Suma oszacowania wynosi 192 200 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 150 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 19 220 zł. 

 

2) działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 87/1, o powierzchni 0,1400 ha. Suma oszacowania wynosi 30 200 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 650 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 020 zł

 

3) działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 87/2, o powierzchni 0,2800 ha. Suma oszacowania wynosi 58 200 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 650 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 820 zł

 

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Położenie: