OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 października 2019 r. o godz. 14:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 60,10 m2, należącego do dłużnika (…), położonego w Mrągowie, os. Mazurskie 7/11, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00031355/0. 

 

Suma oszacowania wynosi 195 376 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 532 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 19 537,60 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr

28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Załącznik do pobrania.

 

Położenie: