OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr GW1K/00033021/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 października 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 66-500 Strzelce Krajeńskie, Strzelecka 15, Bobrówko, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00033021/1. 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość, którą stanowi działka ewidencyjna nr 256/6 o pow. 4,1141 ha, w tym Br/RV-0,2549 ha, Wsr/RIVb-0,8770 ha, Lzr/RIVb-2,7137 ha, RIVa-0,2685 ha, położona w miejscowości Bobrówko, ul. Strzelecka 14. Zabudowę działki stanowi zespół pałacowo-parkowy z pałacem o pow. 582,00 m2 do generalnego remontu oraz gruntem do zagospodarowania. Obecnie działka obejmuje tylko niewielką część całości o pow. 41 141 m2 (4,1141 ha). Działka i budynki od wielu lat są opustoszałe. Budynek pałacu pochodzi z XVIII w, jest wysoko podpiwniczony, zbudowany został dla rodziny von der Osten, do której należała cała wieś Bobrówko już od średniowiecza, ma wielką wartość historyczną i wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem L-303/A. W XIX wieku dwór był kilkukrotnie przebudowywany. Od 1950 r. do 1964 r. w budynku mieściło się więzienie dla kobiet, potem budynek przeszedł na własność Strzeleckiego Kombinatu Rolnego (SKR), a w roku 2006 dwór wraz z parkiem został sprzedany w ręce prywatne. Dawniej cały teren należał do zespołu pałacowo-parkowego, a budynki gospodarcze i mieszkalne zajmowane były przez służbę. Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części wsi, na jej obrzeżach, w otoczeniu terenów rolnych i leśnych.

 

Nieruchomość ma dostęp do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. 

 

Suma oszacowania wynosi: 576 000,00 zł. Cena wywołania wynosi: 384 000,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest: 57 600,00 zł - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454 lub w kasie kancelarii.

 

Szczegółowych informacji komornik udziela pod numerem tel. (95) 763 17 65.

 

Położenie: