OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 października 2019 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami 17/3, 17/5, 17/6, 17/14, 17/23, 17/31, 17/32, 17/33 o łącznej powierzchni 2,5658 ha, należącej do dłużnika Leśne Zacisze Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, położonej w obrębie Goleń, gm. Piecki, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00035863/2 wraz z udziałem 60/246 w działce nr 17/44, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1M/00034015/6. 

 

Suma oszacowania wynosi 151 900 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 925 zł

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 190 zł.

 

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Położenie: