OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Magdalena Dudzic (tel. (52) 355 00 22) ogłasza, że

 

23 września 2019 r. o 11:30

 

w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 42, sala 17, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego (2 pokoje, kuchnia, łazienki z w.c., pow. 34,05 m2 + piwnica); 88-100 Inowrocław, ul. Błonie 25/19, KW BY1I/00038200/1. 

 

Suma oszacowania wynosi 93 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 750,00 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 300,00 zł na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Inowrocławiu 25 1020 1505 0000 0702 0070 1243 albo gotówką w kasie kancelarii ul. Staszica 67, Inowrocław najpóźniej dzień przed przetargiem, tytułem "Wadium KW38200/1". 

W dniu 16.09.2019 r. można oglądać nieruchomość od godz. 9:30 do godz. 9:50. 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Położenie: