OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 października 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

siedmiu nieruchomości należących do dłużnika (…), położonych w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki: 

 

1) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/21 o powierzchni 4,1104 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036031/8.

Suma oszacowania wynosi 112 100 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 075 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 210 zł

 

2) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/22 o powierzchni 4,9113 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036032/5. Suma oszacowania wynosi 127 700 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 775 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 770 zł

 

3) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/23 o powierzchni 4,9219 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036033/2. Suma oszacowania wynosi 121 800 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 350 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 180 zł

 

4) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/24 o powierzchni 7,4360 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036034/9. Suma oszacowania wynosi 184 100 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 075 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 18 410 zł

 

5) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/25 o powierzchni 5,0102 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036035/6. Suma oszacowania wynosi 130 300 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 725 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 030 zł

 

6) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/26 o powierzchni 5,0158 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036036/3. Suma oszacowania wynosi 124 200 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 150 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 420 zł

 

7) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/27 o powierzchni 5,0428 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036037/0. Suma oszacowania wynosi 118 500 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 875 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 850 zł. 

 

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Położenie: