OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alicja Wysocka-Wasiluk (tel. (85) 746 15 06) ogłasza, że dnia

 

30 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 16-010 Wasilków, Zaciszna 25, Nowodworce, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BI1B/00121634/5 [NKW: BI1B/00121634/5]

 

Suma oszacowania wynosi 885 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 663 750,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 88 500,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

 

Położenie: