OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos (tel. (74) 815 67 77) ogłasza, że dnia

 

1 października 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowa 1 w sali nr 23, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntową, niezabudowaną składającą się z działek ewidencyjnych: nr 61 o powierzchni 0,2855 ha, 76/1 o powierzchni 0,0184 ha, 76/2 o powierzchni 0,0060 ha oraz 41/1 o powierzchni 0,0715 ha, 41/2 o powierzchni 0,0040 ha, 41/3 o powierzchni 0,0006 ha o łącznej powierzchni 0,3860 ha, położonej: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Kamieniecka 82, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 7899 [NKW: SW1Z/00007899/8]. 

 

Suma oszacowania wynosi 21 620,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 215,00 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 162,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na niżej podane konto komornika: 

 

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 29 2030 0045 1110 0000 0273 2170

 

jednakże w taki sposób aby kwota rękojmi została uznana na przedmiotowym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Więcej informacji na stronie: www.komornikzabkowice.pl

 

Położenie: