OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos (tel. (74) 815 67 77) ogłasza, że dnia

 

17 października 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowa 1 w sali nr 23, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 52,00 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c., holu i garderoby, położonej: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Krótka 1/9, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 53911 [NKW: SW1Z/00053911/6]

 

Suma oszacowania wynosi 134 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 89 866,67 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 480,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na niżej podane konto komornika: 

 

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 29 2030 0045 1110 0000 0273 2170

 

jednakże w taki sposób aby kwota rękojmi została uznana na przedmiotowym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

 

Więcej informacji na stronie: www.komornikzabkowice.pl

 

Położenie: