OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasza, że dnia

 

4 października 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr V, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości rolnej, niezabudowanej stanowiącej działkę nr 636 o pow. 0,7500 ha, położonej: 27-650 Samborzec, Koćmierzów,  dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00094848/4. 

 

Suma oszacowania wynosi 55 962,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 972,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 596,20 zł. 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

 

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 57 1020 4926 2004 0000 2013 3317.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 832 36 03.

 

Położenie: