OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żninie Mariola Krysztofiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 listopada 2019 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Żninie, Plac Wolności 17, sala nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i urządzeń, której użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. jest „Bebesun Catalunya” Sp. z o.o. z siedzibą w Barcelonie,

 

położonej w  Żninie przy ul. Kl. Janickiego 18c, dla której Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1Z/00013139/5.

 

Nieruchomość stanowią zabudowane działki nr 1475/8, 1475/9, 1478/7  o łącznej powierzchni 1,4276 ha, na nieruchomości znajduje się zespół budynków użytkowych o łącznej powierzchni zabudowy 3 758,00 m2, na nieruchomości przyłącze sieci energetycznej, wodociągowej,  kanalizacyjnej oraz gazowej.

 

Cena szacunkowa wynosi: 1 789 800,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 1 342 350,00 zł.

Przystępujący do licytacji powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. 178 980,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP SA INOWROCŁAW nr 43 1020 1505 0000 0602 0009 0159,

na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (52) 302 04 19

Położenie: