OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

30 września 2019 roku o godz. 13:00

 

w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem ewidencyjnym 181 o powierzchni 975 m2, obręb 7 Jędrzejów, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00054128/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 933 225,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 622 150,00 zł, wartość rękojmi – 93 323,00 zł.

 

Położenie: