OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Jacek Gołębiowski Z-ca Krzysztof Watral (tel. 76 746 18 07) ogłasza, że dnia

 

30 września 2019 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławska 3 w sali nr XI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka nr 200/1 o powierzchni 2 300,00 m2 oraz działka nr 200/21 o powierzchni 17 308,00 m2, zabudowanych budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 152,60 m2 oraz budynkiem gospodarczym nr 1 o pow. użytkowej 54,00 m2, budynkiem gospodarczym nr 2 - stodołą o pow. użytkowej 124,00 m2, budynkiem gospodarczym nr 3 o pow. użytkowej 84,10 m2, 

położonej: 59-101 Polkowice, ul. Myśliwska 5, Sobin, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00009271/7 [NKW: LE1U/00009271/7]. 

 

Suma oszacowania wynosi 719 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 539 250,00 zł

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 71 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika: 

 

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie

92 1090 2082 0000 0005 4600 0060,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

Położenie: