OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Czesław Walczak (tel. (76) 852 56 92 – od godz. 9 do 13) ogłasza, że dnia

 

4 października 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego: 59-220 Legnica, Złotoryjska 108/3A, dla którego Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1L/00084591/7 [NKW: LE1L/00084591/7].

Lokal mieszkalny nr 3A położony na II piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, korytarza o powierzchni użytkowej 66,5 m2, do lokalu przynależą pomieszczenia piwniczne nr 012 o powierzchni 3,0 m2 i nr 013 o powierzchni 6,3 m2. Łączna powierzchnia użytkowa z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wpisana w księdze wieczystej wynosi 75,8 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 158 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 800,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oglądanie nieruchomości odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. godz. 11:50.

 

Położenie: