OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Czesław Walczak (tel. (76) 852 56 92 – od godz. 9 do 13) ogłasza, że dnia

 

4 października 2019 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 3, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej o powierzchni 970 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym; położonej: 59-230 Prochowice, działka 36/5, Dąbie, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1L/00097173/5 [NKW: LE1L/00097173/5].

Powierzchnia zabudowy części mieszkalnej budynku ~ 120,0 m2.

Powierzchnia użytkowa do opłat podatkowych ~ 200 m2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: terenu działki oznaczony 9. MN. 10 – tereny zabudowy jednorodzinnej.

 

Suma oszacowania wynosi 115 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76 667,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 500,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oglądanie nieruchomości odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 11:00.

 

Położenie: