OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Czesław Walczak (tel. (76) 852 56 92 – od godz. 9 do 13) ogłasza, że dnia

 

8 października 2019 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 59-220 Legnica, Artyleryjska 17/5, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1L/00056418/6 [NKW: LE1L/00056418/6].

Z lokalem mieszkalnym związany jest udział 10/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 5.02.2097 r. oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW LE1L/00055910/8).

Lokal mieszkalny nr 5 położony na I piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o powierzchni użytkowej 36,7 m2, do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne nr 0,7 o powierzchni 5,4 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wpisana w księdze wieczystej wynosi 42,1 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 107 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 700,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oglądanie nieruchomości odbędzie się w dniu 1 października 2019 r. o godz. 10:50.

 

Położenie: