OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasza, że dnia 

 

16 października 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci działki nr ewid. 169 o pow. 0,5600 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem o funkcji biurowo-usługowej. Znajdują się na niej również blaszane wiaty magazynowe, położonej: 27-600 Sandomierz, ul. Lubelska 25, obręb: Mokoszyn,  

dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00055898/4. 

 

Suma oszacowania wynosi 707 300,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 530 475,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 730,00 zł. 

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 37 1020 4926 2004 0000 2010 3413.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 832 36 03.

 

Położenie: