OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasza, że dnia

 

14 października 2019 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr VI, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 17 o pow. 0,16 ha – użytki rolne i nr ewid. 86/1 o pow. 0,77 ha, zabudowanej w części budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z zapleczem biurowo-socjalnym oraz budynkiem warsztatowo-garażowym typu wiata i budynkiem magazynowym typu chłodnia z 14 pokojami na poddaszu w stanie surowym zamkniętym z częściowo wykonanymi instalacjami,

położonej: 27-670 Łoniów, Sulisławice 66, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00023573/7.

 

Działki licytowane będą w kolejności:

 

  1. Działka nr ewid. 17 o pow. 0,16 ha.

Suma oszacowania wynosi 2 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 467,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 220,00 zł.

  1. Działka nr ewid. 86/1 o pow. 0,77 ha.

Suma oszacowania wynosi 1 206 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 804 067,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 120 610,00 zł.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 50 1020 4926 2004 0000 2009 8717.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 832 36 03

 

Położenie: