OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW WR1O/00038703/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

7 października 2019 r. o godz. 13:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…),

stanowiącej: działkę nr 163/2 (am-1) o pow. 0,0419 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz garażowo-gospodarczym nie ujawnionym w księdze wieczystej,

położonej: 55-216 Domaniów, Skrzypnik 36a,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1O/00038703/7.

 

Suma oszacowania wynosi 193 300,00, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 128 866,67.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19 330,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 4.10.2019 r. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

 

Położenie: