OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Katarzyna Dziedzic Kancelaria Komornicza nr II w Prudniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc  w związku z art. 983, że w dniu

 

26 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 81, w budynku Sądu Rejonowego w Prudniku odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem 211/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności  gruntu oraz prawo współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela, położonej w Głuchołazy przy ul. Kopernika 14/3, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr OP1P/00047309/3 w Sądzie Rejonowym w Prudniku.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 98 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej  licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 65 333,34 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  9 800,00 zł na rachunek bankowy kancelarii komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby,  które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: