Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia, że w dniu

 

30 września 2019 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-29 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej przy ul. Bluszczowej 20 w Krakowie, składającej się z działki nr 318/7 o pow. 6 a 67m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00106726/3. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 782 000,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 521 333,33 zł. 

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania czyli kwotę 78 200,00 zł. na rachunek bankowy komornika: 

 

46 1050 1445 1000 0090 6758 3758 ING Bank Śląski SA,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 16 września 2019 r. o godz. 11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika - Kraków, ul. Wielicka 42A/B6, www.komornikwkrakowie.pl.  

 

Położenie: