OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Czesław Walczak (tel. (76) 852 56 92 – od godz. 9:00 do 13:00) ogłasza, że dnia

 

8 października 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego: 59-220 Legnica, ul. Kościuszki 15/10, dla którego Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1L/00055713/7 [NKW: LE1L/00055713/7].

Lokal składający się wg księgi wieczystej z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o powierzchni użytkowej 45,3 m2. Aktualnie wydzielone są trzy pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój.

Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne nr 13 o powierzchni 10,4 m2. Łączna powierzchnia zgodnie z księgą wieczystą 55,7 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 110 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 000,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Oglądanie nieruchomości odbędzie się w dniu 1 października 2019 r. o godz. 10:30.

 

Położenie: