OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek (tel. (58) 562 22 31) ogłasza, że dnia

 

30 października 2019 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie mającego siedzibę przy ul. Kołłątaja 6 w sali nr 30, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej:

działka nr 167/1 o pow. 0,3098 ha oraz działka nr 167/2 o pow. 0,4922 ha, na działce 167/1 posadowiony jest stary jednorodzinny dom o powierzchni użytkowej mieszkalnej 81,71 m2, częściowo do rozbiórki, natomiast na działce nr 167/2 posadowiony jest dom o powierzchni użytkowej mieszkalnej 83,87 m2 oraz budynek gospodarczy parterowy o pow. 71,10 m2,

położonej: 83-132 Morzeszczyn, Królów Las 1,  

dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 7857 [NKW: GD1T/00007857/6]. 

 

Suma oszacowania wynosi 200 593,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 133 728,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 20 059,30 zł w gotówce w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

41 1600 1462 1819 4760 9000 0001.

 

Rękojmia przekazana na konto musi znajdować się na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Położenie: