OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marcin Anioł zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydziale Cywilnym przy ul. Kaliskiej 1/3 w sali nr I w dniu

 

9 października 2019 r. o godzinie 9:30

 

odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości - działka gruntu nr 74 o pow. 3,02 ha, położonej w miejscowości Bogoria Dolna, gm. Zduny, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą KW LD1O/00035867/5, stanowiącej obecnie według wpisów ujawnionych w księdze wieczystej własność: (…), egzekucja prowadzona jest wobec dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 150 400,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania to jest kwotę 100 266,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 15 040,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu.

Rękojmię należy złożyć na konto Sądu Rejonowego w Łowiczu bądź w kasie kancelarii komorniczej lub na konto komornika

 

04 1600 1462 1823 3552 2000 0004 w Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna.

 

UWAGA: przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna. Do nabycia nieruchomości rolnych mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2012.803 z późniejszymi zmianami). Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie podmiot wskazany w ustawie, który powinien przedłożyć w dniu licytacji stosowne dokumenty potwierdzające przysługujące mu uprawnienie.

 

Informacje można uzyskać pod numerem tel. 661 662 192

Akta sprawy prowadzone są za sygnaturą KM 81/18

 

Położenie: