OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Jakub Jeż zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

10 października 2019 roku o godz. 8:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Nowym Sączu ul. dr J. Smolika 1, sala 204 odbędzie się: 

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości składającej się z działki 91/3 położonej w obrębie 123 miasta Nowego Sącza, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą o numerze: NS1S/00126385/4 i związane z nim prawa własności udziału w 1/3 części nieruchomości składającej się z działki 91/5 położonej w obrębie 123 Miasta Nowego Sącza, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą o numerze: NS1S/00126387/8 stanowiącej własność dłużnika. 

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem jednorodzinnym stanowiąca działkę ewidencyjną nr 91/3 obręb 123 Nowy Sącz oszacowana jest na kwotę: 406 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 270 666,67 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 40 600,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. 

 

Nieruchomość gruntowa będąca 1/3 we współwłasności w drodze stanowiąca działkę ewidencyjną nr 91/5 obręb 123 Nowy Sącz oszacowana na kwotę: 7 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 666,67 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 700,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. 

 

Położenie: