OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

27 września 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-120 Pruszcz, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 24494 [NKW: BY1S/00024494/6]. 

 

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 113 o pow. 0,0748 ha. Działka posiada kształt regularny - po obrysie zbliżony do prostokąta, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIIIb - 0,0213 ha, RIVa - 0,0535 ha. Teren płaski z kilkoma drzewami iglastymi. Na nieruchomości znajdują się fundamenty i ściany nadziemia budynku gospodarczego, którego budowę rozpoczęto na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w 1985 r. Teren działki nieogrodzony i niezagospodarowany. Nieruchomość leży w zasięgu podstawowej sieciowej infrastruktury technicznej energii, wody, kanalizacji. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej – działki drogowej nr 19 – ulicy Różanej. Bezpośredni dojazd drogą ulepszoną (polbruk). 

 

Suma oszacowania wynosi 40 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 000,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

 

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Położenie: