OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 września 2019 o godz. 8:15

 

w sali nr 52 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki 4197, 4209 (zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 32,79 m2), 4208, 4207, 4206, 4205, 4204, 4203 o łącznej powierzchni 1,2898 ha, położone w Porąbce, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu nr BB1Z/00109547/8

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 609 552,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 457 164,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 60 955,20 zł, najpóźniej w dniu poprzedzający licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika

 

18 1240 4881 1111 0000 5333 8332.

 

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 3.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015.909 j.t.). 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (33) 867 46 45 oraz na stronie www.komornik.zywiec.pl i www.licytacje.komornik.pl

Położenie: