OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 września 2019 r. o godz. 12:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 11a w sali nr 106, odbędzie się 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, który jest położoy w Wałbrzychu przy ul. Poniatowskiego 5/4, o powierzchni użytkowej 59,78 m2. Lokal posadowiony na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Do lokalu przynależą dwie piwnice o powierzchni 4,88 m2 oraz komórka na poddaszu o pow. 5,74 m2. Dla lokalu mieszkalnego założona jest księga wieczysta o nr SW1W/00058881/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 132, obręb Podgórze w Wałbrzychu o nr SW1W/00052230/9

 

Suma oszacowania wynosi 116 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 77 466,67 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 620,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej do dnia 25.09.2019 roku. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

Santander Bank Polska S.A. 08 1090 2271 0000 0005 8400 0759

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w Kancelarii Komornika Sądowego w Wałbrzychu Waldemara Wójcika przy ul. Szmidta 6, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 13:00. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

 

Położenie: