OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00005030/9, dz. 109

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 września 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 72-514 Kołczewo, Sierosław 11. Działka nr 109 o pow. 4 900 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej.

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny wybudowany w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych, a następnie w latach powojennych rozbudowany. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 123,51 m2, w tym: pow. użytkowa parteru 94,26 m2, pow. użytkowa poddasza 29,25 m2.

 

W odległości około 270 m od nieruchomości znajduje się Zalew Kamieński.  

 

Sąd Rejonowy W Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00005030/9.

 

Suma oszacowania wynosi 287 500,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 215 625,00 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 28 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP S.A. XIX O. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: