Syndyk sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną
w miejscowości Skowronno Górne, gmina Pińczów, składającej się z dwóch działek nr ewidencyjny 197 o powierzchni 1,32 ha oraz nr ewidencyjny 239 o powierzchni 0,09 ha, za obniżoną cenę nie niższą niż 25% wartości oszacowania, tj. 4 074,75 zł. (słownie: cztery tysiące siedemdziesiąt cztery 75/100 złotych).

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty listem poleconym na adres biura syndyka ul. Równa 19/23/1, 25-016 Kielce lub mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu nr 666 818 484 lub mailowo mesvalue@gmail.com.

 

 

Położenie: