OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głubczycach Grzegorz Szymczyk (tel. (77) 485 26 05) ogłasza, że dnia

 

24 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach mającego siedzibę przy ul. Kochanowskiego 1 w sali nr 207, odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącejdziałkę ewidencyjną nr 774 o powierzchni 0,1100 ha, zabudowaną dwoma budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym o powierzchni zabudowy 22,00 m2 i 17,00 m2 oraz ruinami budynku parterowego o powierzchni zabudowy 42,53 m2, położonej: 48-100 Głubczyce, Lisięcice, ul. Słowackiego 9, dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1G/00016402/0. 

 

Suma oszacowania wynosi 28 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 133,33 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 870,00 zł.

Rękojmię można uiścić do dnia 23.09.2019 r. w kancelarii komornika lub na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Głubczycach 62 8868 0004 1000 0008 7681 0001.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Położenie: