OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś - Zastępca Sławomir Hosiawa zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 października 2019 r. o godz. 8:30

 

w sali nr 020 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Łopuszna ul. Słoneczna, gm. Nowy Targ powiat nowotarski, woj. małopolskie posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym largu o numerze KW NS1T/00117365/3, składającej się z działki ewidencyjnej nr 5147 o powierzchni 1942 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 171,61 m2 oznaczonym nr 9 a, będącej własnością dłużnika: (ˇ­) wraz z udziałami w drodze, tj.:

- udziałem 1/12 w nieruchomości opisanej w KW NS1T/00094483/8, położonej w miejscowości Łopuszna składającej się z działek ewidencyjnych nr 55/24, 55/29, 55/27, będącej własnością dłużnik¨®w: (ˇ­),

- udziałem 1/6 w nieruchomości opisanej w KW NS1T/00117363/9, położonej w miejscowości Łopuszna składającej się z działek ewidencyjnych nr 55/38, 55/43, 55/41. będącej własnością dłużnik¨®w: (ˇ­). 

 

W KW NS1T/00117365/3 wpisane są: działka ewidencyjna 55/47 o pow. 0,1390 ha oraz działka ewidencyjna 55/52 opow. 0,0552 ha - łączna powierzchnia działek: 0,1942 ha. Działki ewidencyjne 55/47 i 55/52 uległy scaleniu i utworzyły działkę ewidencyjną 5147 o pow. 0,1942 ha. Odpowiedni wykaz zmian nie został ujawniony w księdze wieczystej KW NSIT/00117365/3. 

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako dz. ewid. 5147 zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Nieruchomość posiada dostęp do drogi poprzez udziały w drodze. Nieruchomość w zasięgu sieci energetycznej, telefonicznej oraz kanalizacyjnej. Przez działkę przebiega linia energetyczna, dodatkowo nieruchomość uzbrojona we własną studnię. Fundamenty w postaci ław i st¨®p żelbetowych. Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne murowane. Stropy monolityczne. Dach o konstrukcji drewnianej pokryły dach¨®wką. Stolarka okienna drewniana. Schody z parteru na poddasze drewniane. Schody z piwnicy na parter żelbetowe. Ściany wewnętrzne częściowo malowane farbą, częściowo pokryte glazurą. Posadzki częściowo pokryte panelami, częściowo płytkami ceramicznymi. Łazienka na poddaszu nie wykończona. Elewacja: niewykończona, docieplona, brak tynku. Balustrady na balkonach niedokończone. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową (własna studnia), kanalizacyjną, teletechniczną oraz CO - piec węglowy. Dodatkowo na parterze budynku zamontowano kominek. Zestawienie powierzchni przyjęto na podstawie projektu budowlanego: powierzchnia użytkowa - 171,61 m2, powierzchnia zabudowy - 167,48 m2, powierzchnia całkowita – 292,39 m2, kubatura: 981,19 m3. Piwnice: pracownia, kotłownia. Parter: wiatrołap, salon (otwarty), kuchnia (otwarta), jadalnia (otwarta), łazienka, pomieszczenie gospodarcze, garderoba. Poddasze: korytarz, łazienka (niewykończona). 4 sypialnie. Nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako dz. ewid. 55/24, 55/29, 55/27, 55/38, 55/43, 55/41 tworzą utwardzoną drogę wewnętrzną, kt¨®ra łączy się z drogą gminną. Działki nie nadają się do samodzielnego wykorzystania. Wg mpzp teren oznaczony symbolem MN2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 579 130,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 434 347,50 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 57 913,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w got¨®wce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Bank¨®w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu łub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr

 

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA §°/1 w Nowym Targu

 

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dw¨®ch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowy m w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 1075/17.    

 

Położenie: