OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Jakub Jeż zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 września 2019 r. o godz. 9:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Nowym Sączu ul. dr J. Smolika 1 sala 206 odbędzie się: 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa stanowiącego ustawową współwłasność łączną majątkowo małżeńską, dłużników w nieruchomości, położonej w miejscowości Tropie w Gminie Gródek nad Dunajcem, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą o numerze: NS1S/00050796/4, stanowiącej własność dłużnika. 

 

Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 88/15 obręb Tropie o powierzchni 2,42 ha, zabudowana budynkami oszacowana jest na kwotę: 162 000,00 zł

Cena wywołania ww. nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 121 500,00 zł

Przystępujący do licytacji ww. nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 16 200,00 zł. 

 

Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 92 obręb Tropie o powierzchni 0,58 ha oszacowana jest na kwotę: 44 000,00 zł. Cena wywołania ww. nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 33 000,00 zł. 

Przystępujący do licytacji ww. nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 4 400,00 zł. 

 

Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 387/2 obręb Tropie o powierzchni 0,6058 ha oszacowana jest na kwotę: 72 000,00 zł. Cena wywołania ww. nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 54 000,00 zł

Przystępujący do licytacji ww. nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 7 200,00 zł.

 

Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 401 obręb Tropie o powierzchni 0,51 ha oszacowana jest na kwotę: 50 000,00 zł. Cena wywołania ww. nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 37 500,00 zł

Przystępujący do licytacji ww. nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 5 000,00 zł. 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.  

 

Położenie: