OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Nowym Sączu Jakub Jeż zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 września 2019 roku o godz. 9:50

 

w sali nr 204 Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Nowym Sączu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej współwłasność łączną majątkowo-małżeńską dłużników, położonej w miejscowości Mostki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą o numerze: NS1S/00051031/1, NS1S/00066967/9. 

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana o nr działki: 104/4 w obrębie Mostki oszacowana jest na kwotę: 327 000,00 zł

Nieruchomość gruntowa stanowiącą działkę ewidencyjną nr 104/3 w obrębie Mostki oszacowana jest na kwotę: 68 000,00 zł 

 

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj.: 

- Nieruchomość gruntowa zabudowana o nr działki: 104/4 w obrębie Mostki w kwocie: 245 250,00 zł

- Nieruchomość gruntowa stanowiącą działkę ewidencyjną nr 104/3 w obrębie Mostki w kwocie: 51 000,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości: 

- gruntowej zabudowanej o nr działki: 104/4 w obrębie Mostki, tj. kwotę 32 700,00 zł 

- stanowiącą działkę ewidencyjną nr 104/3 w obrębie Mostki, tj. kwotę 6 800,00 zł. 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.  

 

Położenie: