OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Kancelaria Komornicza nr XII w Suchym Lesie Łukasz Tarnawski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc że w dniu

 

27 września 2019 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 148 Sądu Rejonowego  Poznań-Stare Miasto w Poznaniu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego (wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 380/22328 części), położonego w: Suchy Las, os. Poziomkowe 10H/67 i mającego założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr PO1P/00217795/7. Dla nieruchomości gruntowej oraz części wspólnych budynku prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu księga wieczysta nr PO1P/00181949/0. 

Lokal mieszkalny nr 67 położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Funkcjonalnie składa się z następujących pomieszczeń: salonu z aneksem kuchennym, z którego za pomocą ścianki wydzielono pokój i możliwe jest wyjście na przydomowy taras; łazienki z WC oraz korytarza. Standard wykończenia wnętrz podstawowy. Powierzchnia użytkowa 38,00 m2. Brak pomieszczeń przynależnych.   

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 232 100,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 174 075,00 zł.  

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości (czyli 23 210,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika (liczy się data wpływu na konto komornika). Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki  do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  

Nieruchomość można oglądać z komornikiem w dniu 16.09.2019 r. w godzinach 16:00-17:00. 

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu do II Wydziału Cywilnego (II Co 3540/18).   

 

Położenie: