OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

I Co 669/16

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 października 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 115, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) nr 27, położonej na II piętrze budynku przy ul. Władysława Grabskiego nr 15, w miejscowości 47-223 Kędzierzyn-Koźle, obręb Azoty, gmina Kędzierzyn-Koźle, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie. Dla nieruchomości prowadzona jest przez  Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Księga Wieczysta nr  OP1K/00040995/4.

 

Suma oszacowania wynosi 58 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 175,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 890,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Każdy zainteresowany zakupem w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim ustaleniu terminu z Komornikiem będzie mógł dokonać oględzin nieruchomości oraz przeglądać w kancelarii w godz. 11:00-13:00 operat szacunkowy biegłego sadowego, a także wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z alt postępowania  egzekucyjnego.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 3 października 2019 r. godz. 13:00.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: