OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek (tel. (32) 253 60 23) ogłasza, że dnia

 

24 września 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach mającego siedzibę w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w sali nr 106, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego: 40-650 Katowice, ul. Jaworowa 34/2, dla którego Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KA1K/00122511/8. 

 

Suma oszacowania wynosi 339 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 254 250,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33 900,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: