OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Wojciech Jędrzejczuk Zastępca Katarzyna Dziedzic ogłasza, że dnia

 

26 września 2019 r. o godz. 13:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Alei Wojska Polskiego 36 w sali nr 37, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: prawo własności rozpoczętej budowy budynku jednorodzinnego wraz z prawem własności działki nr 418/2 o powierzchni 1 055 m2, położonej: 58-400 Kamienna Góra, Janiszów, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1K/00025376/6.

 

Suma oszacowania wynosi 189 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18 900,00 zł na rachunek bankowy kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: