OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

24 września 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości, należącej do: (…), stanowiącej: działkę nr 1/48 o pow. 0,0979 ha. W skład nieruchomości wchodzi działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem nieużytkowym. W bryle budynku znajduje się garaż. Nieruchomość posiada przyłączenie do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej,

położonej: 55-200 Oława, ul. Radosna 7,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1O/00041493/5.

 

Suma oszacowania wynosi 300 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 200 200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 30 030,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 23.09.2019 r.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99.

 

Położenie: