OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek (tel. (58) 562 22 31) ogłasza, że dnia

 

3 października 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie mającego siedzibę przy Paderewskiego 18 w sali nr 1, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej:

działka nr 66/4 o pow. 2 400 m2, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o pow. 196,47 m2 oraz budynkiem mieszkalnym o pow. 85,84 m2, położonej: 83-120 Subkowy, Brzuśce, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 17312 [NKW: GD1T/00017312/7].

 

Suma oszacowania wynosi 445 098,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 333 823,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 44 509,80 zł w gotówce w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

41 1600 1462 1819 4760 9000 0001.

 

Rękojmia przekazana na konto musi znajdować się na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Położenie: