OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur (tel. (16) 621 30 66) ogłasza, że dnia

 

17 września 2019 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu, mającego siedzibę przy ul. Czarnieckiego 4 w sali nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działkę nr 207/9 o pow. 2,11 ha,

położonej: 37-552 Młyny, Młyny, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: PR1J/00025233/7].

 

Suma oszacowania wynosi 64 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 075,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 410,00 zł,

 

oraz nieruchomości stanowiącej działkę nr 171, częściowo zabudowanej  i działkę nr 156 o łącznej pow. 2,5010 ha.

 

Suma oszacowania wynosi 127 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 325,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 710,00 zł.

Rękojmie należy wpłacić na konto komornika nr

 

41 1500 1634 1216 3003 6514 0000,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 621 30 66

 

 

 

Położenie: