OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska (tel. (89) 646 47 66, fax (89) 646 05 85) ogłasza, że dnia

 

24 września  2019 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie, mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr VIII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działkę nr 128/36 o pow. 0,0892 ha, zabudowaną budynkiem jednorodzinnym o pow. użytkowej 120,20 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 106,00 m2.

Informuję, że przedmiotem licytacji jest prawo własności ww. nieruchomości. Na mocy decyzji z dnia 19.02.2001 r. nr RPG – 72241-1/38/00/01 wydanej przez Wójta Gminy Ostródy doszło do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości w prawo własności. Przekształcenie nie ma wpływu na wartość szacunkową licytowanej nieruchomości.

 

położonej: 14-100 Ostróda, Lubajny 135,

dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 13547 [NKW: EL1O/00013547/3].


Suma oszacowania wynosi 257 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 825,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 25 710,00 zł. Rękojmia powinna wpłynąć na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostródzie

56 1020 3613 0000 6502 0004 7712,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: