OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Jan Heród zawiadamia, że w dniu

 

4 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Strzelinie - I Wydział Cywilny: ul. Bolka I Świdnickiego 7, 57-100 Strzelin odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, położonej w miejscowości Borek Strzeliński, przy ul. Bolesława Chrobrego,  20/7, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Strzelinie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych - o nr WR1T/00034917/6.

Lokal mieszkalny o powierzchni 38,30 m2, dwa pokoje, kuchnia, pokój, łazienka z wc.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 81 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 60 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika w

 

Santander Bank Polska S.A. I O/Strzelin 41 1090 2431 0000 0006 1600 0148

 

lub w gotówce lub w postaci książeczki w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Szczegółowe informacje o licytacji można uzyskać w kancelarii komornika pod numerem telefonu (71) 392 30 50.

 

 

Położenie: