OGŁOSZENIE O LICYTACJI GARAŻU

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek (tel. (58) 562 22 31) ogłasza, że dnia

 

2 października 2019 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie mającego siedzibę przy Kołłątaja 6 w sali nr 30, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

garażu stanowiącego:

garaż nr A13 w budynku nr ewidencyjnym 61 posadowionym na dz. nr 96/2, obr. 11 Tczew  o pow. użytkowej 22,00 m2, stanowiący współwłasność dłużników w udziale po 1/2 niewydzielonej części, udział w gruncie i w częściach wspólnych 64/10000,

położonego: 83-110 Tczew, Czerwonego Kapturka 4a/13,  dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 37843 [NKW: GD1T/00037843/4].  

 

Suma oszacowania wynosi 47 143,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 357,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 714,30 zł w gotówce w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

41 1600 1462 1819 4760 9000 0001.

 

Rękojmia przekazana na konto musi znajdować się na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Położenie: